Sportiviteit & Respect

Dit seizoen start de commissie Sportiviteit en Respect. Het doel is om op een positieve manier leden, ouders en supporters van een plezierige en veilige sportomgeving te laten genieten waar we met respect en sportief gedrag met elkaar om gaan. 

Het doel van de commissie is om steeds een onderwerp te belichten dat bijdraagt aan sportiviteit & respect zodat we HCKZ en hockey samen leuk maken. Het speerpunt TAALGEBRUIK: 'Let op wat je zegt en kwets anderen niet’, lijkt een vanzelfsprekendheid voor ons, maar het is voor veel spelers (en ook langs de lijn) lastig om zich hier aan te houden.

We weten dat het smijten met krachttermen kwetsend kan zijn, of het nou geloof, ernstige ziektes, sexuele geaardheid, huidskleur, andere kenmerken, ras, afkomst, etc betreft. Daarom is het doel om weer een goede start van het seizoen te maken en samen met HDM en Cartouche dit thema extra te benadrukken: zij doen ook mee!

Juist door het hockeyseizoen meteen op zo’n positieve manier te starten zetten we de -positieve- toon en maken we het eenvoudiger om elkaar aan te spreken op gedrag. Ons voorstel is dat coaches de twee teams tegelijkertijd even kort toespreken (bij de middenstip, vlak voor het ‘Shake Hands’-moment, met scheidsrechters) en uitleggen dat we dit jaar goed willen starten door op te letten wat je zegt en anderen niet te kwetsen. Dus het is van belang dat de teams hiervan op de hoogte zijn, via de coaches&managers. En uiteraard de scheidsrechters, die tijdens de wedstrijden de spelers hieraan kunnen houden/herinneren. Door met vereende krachten te letten op taalgebruik wordt de sfeer beter. ' Samen voor Sportiviteit en Respect' kan bij uitstek in praktijk worden gebracht tijdens dit weekend met oefenwedstrijden en de Wapenschouw, dan dragen we uit dat we als club hier waarde aan hechten. Hiernaast denken we natuurlijk ook aan Shake Hands voor alle wedstrijden.

Sportiviteit & Respect Overzicht