Algemene ledenvergadering | 22 juni a.s.

Op 22 juni a.s. zal de 94e ALV plaats vinden, 20h30 uur boven in het clubhuis HCKZ.

De voorzitter geeft een update over KZ in het algemeen, zal de begroting en het contributievoorstel besproken worden en de wisselingen binnen de RVT en het bestuur.

Meer informatie over agenda en stukken zijn binnenkort beschikbaar op de website (besloten gedeelte) en op te vragen via bestuur@kleinzwitserland.nl.

 

Clubnieuws overzicht