Fluiten is een team verantwoordelijkheid

Het fluiten is een teamverantwoordelijkheid op HC Klein Zwitserland!

Het WSJ probeert tijdig de indeling van de jeugdwedstrijden te maken en op de site te publiceren.

Met aanvang van de competitie 2018-2019 zal er in de procedure aanwijzing jeugdscheidsrechters een kleine wijziging plaatsvinden. Er komt meer aandacht voor de praktijk van het fluiten met een aanvullende opleiding voor de Master Class en de nieuwe CS+ clubscheidsrechters.

De Scheidsrechter Coördinator Jeugd wijst teams en leden aan uit de ABC-jeugd om de jongere jeugd op zaterdag te fluiten. Thuisspelende teams weten dat zij altijd één of meer fluitbeurten krijgen toegewezen.

Er zijn vaste regels die worden gehanteerd om de fluitbeurten gelijk te verdelen over het seizoen. De A-jeugd en 2e jaars B-jeugd dragen een zwaardere last tot de winterstop. De B-jeugd draagt een zwaardere last in het voorjaar en de Lentecompetitie.

De coördinator probeert een passende balans te vinden tussen ervaring van jeugdscheidsrechters en het team dat wordt begeleid/gefloten. De huidige regel is dat de D-categorie wordt gefloten door twee teamleden uit de BC-jeugd. De C-categorie wordt gefloten door een ouder uit het team plus één AB jeugdlid. De B-categorie wordt gefloten door een ouder uit het team plus één A jeugdlid.

Na de opleiding en examens van de aanstormende jeugd, worden allen bij het eerste optreden als scheidsrechter op het veld begeleid door een ouder uit het eigen team of ervaren scheidsrechter. Doordat de SC onderbemand is kunnen zij helaas niet zelf aan alle verzoeken voor begeleiding voldoen. De manager van het team dat een beginnende scheidsrechter levert dient zelf een ouder te regelen voor begeleiding.

KIJK OP DE WEBSITE

De spelersnamen worden gekoppeld via de ledenadministratie aan de wedstrijden en verschijnen op je teampagina en in je persoonlijke agenda op de website. Tevens ontvangen alle aangewezen scheidsrechters op donderdag het bericht van de KNHB met de verificatiecode en het tijdstip van de wedstrijd. Zie info invullen DWF.

Het is in ieders belang dat de scheidsrechters aanwezig zijn, de procedure duidelijk is en daarom als opfrisser brengen wij de afspraken, middels deze brief, onder de aandacht van iedereen.

Voor meer informatie over scheidsrechters en het fluiten zie Scheidsrechters regelen we @HCKZ zo!

 BELANGRIJK:

  • Het team en de manager dragen de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanwezig zijn van de scheidsrechters. Laat het team niet in de steek en meldt je tijdig op het veld!
  • Noch de SC noch de WSJ beschikken over een blik met reserve-scheidsrechters. Het heeft dus geen zin om hen te bellen voor "invallers" op het allerlaatste moment op de wedstrijddag. Jij en je team dienen te zorgen voor een oplossing.
Arbitrage Overzicht