Voorjaarscompetitie en arbitrage

Na een lange winterstop gaan wij weer het veld op. Er zijn weer vele geslaagden voor het spelregelexamen in de B-jeugd. Deze jongens-meisjes broers-zussen gaan nu in de praktijk fluiten en laten zien dat hockey en arbitrage samen gaan.  

Geef hen het vertrouwen om hierin te slagen. De opgestelde scheidsrechters melden zich ruim een kwartier voor aanvang wedstrijd bij de wedstrijdtafel. De club stelt het op prijs dat zij fluiten en verstrekt een muntje voor frisdrank.

 Arbitrageplan

Het ontbreekt vele jaren aan een goede coördinatie voor arbitrage op HC Klein Zwitserland. Daartoe is een Arbitrage Plan een eerste vereiste. Het streven is om de hockeyende jeugd naar een hoger niveau te brengen, dan dienen ook arbitrage en scheidsrechters meer aandacht en steun te krijgen.

 Begeleidingsplan jonge scheidsrechters

Daartoe willen wij van de SC de inzet van begeleiding verbeteren en de jeugd meer laten fluiten. Alleen door het zelfstandig fluiten in de praktijk zal de jeugd steeds beter gaan fluiten en het ook leuker vinden om te doen. Helaas zal dit voorjaar vooral een beroep worden gedaan op ouders van het team om hun eigen kinderen te begeleiden. De SC is momenteel onderbemand en kan wel ouders op weg helpen met een avondvullende instructie.

Tips en instructie via de KNHB site: Het begeleiden van beginnende scheidsrechters

 CS+ cursus met workshops

Als CS+ kun je ingezet worden bij wedstrijden van de eerstelijnselftallen die niet door bondsscheidsrechters worden gefloten. Ook kun je fluiten bij wedstrijden waar veel spelregel-kennis en begeleiding nodig is.

De deelnemers delen hun eigen ervaring met de docent. In vier workshops komen deze punten uitgebreid onder de aandacht: positionering – extra spelregelkennis – weerbaarheid – lezen van de wedstrijd – omgaan met kritiek.

Centrale thema is clubarbitrage op HCKZ en het belang van voldoende aandacht voor de jeugd om te fluiten in de praktijk. Momenteel neemt een groep van 10 personen deel aan de CS+ opleiding. Na te zijn geslaagd is het mogelijk door te groeien naar de Bio – Bondsscheidsrechter in opleiding van de KNHB. 

Inhuurscheids – teveel nadelen op het veld  - wordt herzien

Het Bestuur heeft het veelvuldig gebruik van een inhuurscheids bij de jeugd op zaterdag afgewezen. Het is niet langer toegestaan willekeurig een persoon in te huren om jouw wedstrijd te fluiten. De club bestaat uit vrijwilligers en een ieder dient zijn/haar bijdrage te leveren.

Clubnieuws overzicht