Goede resultaten voor ‘De Groene Steenbok’

De Groene Steenbok heeft het afgelopen jaar forse resultaten geboekt: in totaal zijn er 313 zonnepanelen geplaatst en LED verlichting bij veld 1. 

Om z.s.m. nog meer nieuwe duurzame maatregelen te kunnen treffen (onder meer LED verlichting bij veld 2) zijn donaties nog steeds van harte welkom. Zie voor nadere informatie op de website onder menu ' De Groene Steenbok'.

Tijdens de ALV van KZ in 2015 is de ambitie uitgesproken om de  eerste klimaatneutrale hockeyclub van Den Haag te worden. Onder de titel ‘De Groene Steenbok’ werken wij aan duurzame groei van HCKZ tot een in alle opzichten gezonde club. En omdat we als sporters niet vies zijn van wat competitie, is ons streven om de eerste klimaatneutrale hockeyclub van Den Haag te worden. De bijdrage aan het realiseren van de doelen van “ De Groene Steenbok” gaat voor particulieren via adoptie van een zonnepaneel.

Waarom deze ambitie?

Behalve een rijke historie behoort onze club, met ruim 2.000 leden en elk weekend gemiddeld 4.000 bezoekers op ons complex, tot de grootste hockeyclubs in Nederland. Daarmee vervullen wij een belangrijke maatschappelijke rol in de Haagsche regio, waar wij op duurzame en verantwoorde wijze invulling aan willen geven. Daarnaast biedt verduurzaming van alles op en rond het complex ons uitstekende kansen op het werven van nieuwe sponsors en het verkrijgen van ‘groene’ subsidies. Een geweldig uitgangspunt om verder te werken aan uitbouw, upgrade en onderhoud van voorzieningen en faciliteiten op ons complex.

 Wat hebben we tot nu toe bereikt?

In 2017

 • 313 zonnepanelen per september 2017 =  circa 88.000 kWh 50% besparing = vergelijkbaar met het energieverbruik van 22 huishoudens
 • LED-verlichting veld 1 per augustus 2017 = 15% energiebesparing
 • Investering circa € 220.000,-
 • 50% gefinancierd met subsidie gelden; rijkssubsidie, gemeentesubsidie en CO2 reductie bijdrage Klimaatfonds en Fonds 1818
 • Bedrijven hebben bijgedragen in de Groene Steenbok bedrijfsdeelname
 • 2 Gouden Groene Steenbok participanten te weten Strago Elktro techniek & Wattco  samen met 8 andere bedrijven komen wel op een totale bedrijfsdeelname van           28 zonnepanelen ter waarde van € 14.000,-.
 • Particulieren hebben bijgedragen in het adopteren van 12 zonnepanelen van € 150 door teams of families € 1.750,-. Ambitie is om verder te sparen in de Groene Steenbok. Ons volgende doel is  led verlichting veld 2.
 • Bancaire lening circa € 110.000,- met 100% borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport
 • Jaarlijkse besparing van € 18.000,-
 • Return On Investment is vijf jaar

 In 2018

Alle kleine beetjes helpen. help je mee?

Om ons doel, eerste klimaatneutrale Hockey Club van Den Haag te bereiken, zijn wij niet alleen op zoek naar bedrijven die hierin willen participeren maar vragen wij ook uw steun en medewerking. Duurzaamheid is immers niet alleen een kwestie van geld; aanschaf van zonnepanelen, LED verlichting,  etc. Maar vraagt vooral ook om een mindset en de bereidheid van ons allen om dingen soms net even anders te doen. Waarbij zeker ook de kleine beetjes helpen; iets vaker op de fiets, helpen het complex en sporthuis schoon te houden, een jaarlijkse klusdag, alert zijn op verlichting die onnodig brandt etc.

Adopteer een zonnepaneel!

 • Inmiddels zijn er 313 zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan er 40 zijn geadopteerd. Om de verduurzaming te financieren is een lening afgesloten. Het adopteren van een zonnepaneel is een belangrijke bijdrage aan het snel afbetalen van deze lening. Dit kan op twee manieren:
 • Particulieren: Help mee en adopteer een paneel met je team of familie.
 • Bedrijven: Met jouw participatie in de Groene Steenbok, sponsor je 1, 5 of 10 zonnepanelen. Met jouw bedrijfsdeelname draag je bij aan een duurzame sportvereniging en ontvang je een CO2 reductiecertificaat. 

Meld je hier aan als 

1.     Team of particulier adoptie van 1 zonnepaneel € 150,-  (eenmalige donatie)

Inschrijfformulier Adoptie Zonnepaneel

 

 of als

2.     Bedrijf participatie van 1 zonnepaneel € 500,-  (eenmalig excl. BTW voor 5 jaar)

Inschrijfformulier bedrijfsparticipatie

Duurzaamheidscommissie ‘De Groene Steenbok’

 Voorzitter: Maurits Blanson Henkemans, mhenkemans@hotmail.com

Projectcoördinator/secretaris: Ingrid Vogels van Green2live, ingrid.vogels@green2live.net 

Lid: Pieter de Bruin

Lid: Patrick Terheijden Bestuurslid duurzaamheid Stichting Sportpark

Penningmeester: Marius Meijer

Contactpersoon namens Bestuur HCKZ: Albert Markus

 

Filmpje Gemeente Den Haag 

https://futureproofthehague.com/posts/haagse-hockeclub-op-weg-naar-klimaatneutraal-5t01vpth

 

 

 

 

Downloads:

De Groene Steenbok Overzicht