Materiaal commissie aanwezig op vrijdagmiddag

Voor de junioren is de Materiaal commissie aanwezig op KZ op vrijdag vanaf 16.15.
Graag een mail sturen naar materiaal@kleinzwitserland.nl als je langs wil komen en als je vragen hebt.

We zien en helpen je graag!

De Materialen Commissie
Materiaal commissie overzicht